Vindmaskiner

Utställning

Utställning

"ALOUD"

En installation på
Historiska Museet av konstären Ann Hamilton

 

14 st vindmaskiner

I samarbete med Handarbetets vänner

 

Beställare
Statens Konstråd

Historiska Museet Aloud