Liturgiska föremål

Farstastrandkyrkan

Kistbockar, Kandelabrar
Kollekthåv, Psalmnummertavlor
Mullkar, Ambo

Samt skåp för liturgiska textilier

Ritat av Ark.
Göran Jansson

Kistbockar Mullkar Golvkandelabrar Farstastrandkyrkan