Altarbord

Leksands Kyrka

Nattvardsbord / Altarbord

Tillverkat i svensk massiv ek och med inläggningar i lönn

Ritat av Ark.
Åke Axelsson

2004

Altarbord nattvardsbord Kyrkoinredning Leksand
Altarbord nattvardsbord Kyrkoinredning Leksand

Altarbord nattvardsbord Kyrkoinredning Leksand

Inläggning i Lönn

Fotograf: Sara Danielsson